Temporary structure S-Line

The length and height of the hall are configurable. Choose one of the basic types and specify the dimensions in the demand.

Mobilní skladovací hala určená pro vyšší sněhové zatížení při požadavku na vyšší okapovou výšku než jsou standardní 4m. U některých rozměrů této haly se při použití většího základního profilu dá zvýšit sněhové zatížení až na hodnotu 0,75 kN/m2 kterou má pouze typ H-Line.

Doporučuje se pro středně až dlouhodobý pronájem.